Polityka prywatności

 

 

Polityka prywatności Sklepu

www.atelier-online.pl

Drogi kliencie!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

P.P.H. „BODARA” RAFAŁ PLUTA UL.OFIAR TERRORU 58A , 44-280 RYDUŁTOWY NIP 647-170-86-64

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: biuro@bodara.pl

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

 

 

 

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie - cz. 1

Cel- realizacja Twojego zamówienia

Podstawa - umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny, związany z rachunkowością,

zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Na jaki okres - przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego

na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością ponadto, Twoje dane będą przetwarzane

do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

 (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Kiedy nie podasz danych - nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

2. Złożenie zamówienia w Sklepie - cz. 2

W celu- dostosowanie Sklepu do potrzeb Użytkowników, a także polepszenie jakości świadczonych przez

nas usług, dzięki opiniom wystawianym przez Kupujących za pośrednictwem serwisu do badania satysfakcji

 

 

Na podstawie- nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu

 prowadzenia badań Twojej satysfakcji z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Na jaki okres- jeśli nie wyrazisz swojej opinii - przez czas wynoszący 30 dni od dokonania przez Ciebie zakupu lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania; jeśli natomiast wyrazisz swoją opinię –

do momentu jej usunięcia lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń –

 przez Ciebie lub przez nas(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Gdy nie podasz danych - nie uwzględnimy Twojej opinii dotyczącej naszego Sklepu w pracach nad jego

dalszym rozwojem

 

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

  1. Założenie konta w Sklepie

W celu - realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie

 

Na podstawie - umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

Na jaki okres - do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń –

 przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

 

Gdy nie podasz danych - nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich

jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

 1. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W celu - obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

 

Na jakiej podstawie -umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia

 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy

 lub możemy być stroną

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą

komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

   

Na jaki okres - przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu

okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*

-do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym

 uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń –

 przez Ciebie lub przez nas(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

 

Gdy nie podasz danych - nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub

 zgłoszenie

 

 

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

   
 
 
 

 

 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W celu - marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).

 

Na podstawie - nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym

 wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Na jaki okres - do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies,

 wykorzystywanych do celów marketingowych*

 

Gdy nie podasz danych - nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi

 możesz być zainteresowany

 

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

  1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W celu - analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem

 dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji

 „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

 

Na podstawie - nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym

 wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Na jaki okres - do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies,

wykorzystywanych do celów analitycznych*

 

Gdy nie podasz danych - nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w

pracach nad jego rozwojem

 

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

 

 1. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

W celu - wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych

 

Na podstawie - Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

Na jaki okres - do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać

zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń –

 przez Ciebie lub przez nas(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

 
 

Gdy nie podasz danych - nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji

o naszych ofertach specjalnych

 

 

 

 1. Subskrypcja newslettera

W celu - wysyłanie newslettera

 

Na podstawie - umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

Na jaki okres - do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera

 

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń –

 

 przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Gdy nie podasz danych - nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji

dotyczących Sklepu i naszych usług

 

 

 

 

 

 1. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

W celu - ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub

 świadczonymi usługami

 

Na podstawie - nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we

wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Na jaki okres - do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój

sprzeciw wobec przetwarzania*

 

Gdy nie podasz danych - brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

 

 

 

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności.

 

nazwa pliku cookie

okres ważności pliku cookie

funkcja pliku cookie

__utma

2 lata

This cookie is set by Google Analytics and is used to distinguish

 users and sessions. The cookie is created when the JavaScript

 library executes and there are no existing __utma cookies.

The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

 

     
     

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

 

 

DZIAŁANIE

ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

hostingodawca

nie ma miejsca

 

podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT

nie ma miejsca

każde działanie w związku ze Sklepem

osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

nie ma miejsca

 

dostawca oprogramowania do prowadzenia sprzedaży

nie ma miejsca

przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych

podmiot zapewniający usługi marketingowe

nie ma miejsca

przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych

podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie

nie ma miejsca

 

dostawca płatności

nie ma miejsca

 

podmiot dostarczający do Ciebie produkt – chyba że wybrałeś opcję odbioru osobistego

nie ma miejsca

złożenie zamówienia w Sklepie

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

nie ma miejsca

 

biuro rachunkowe

nie ma miejsca

zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych

podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych

nie ma miejsca

skorzystanie z czatu online dostępnego w Sklepie

podmiot dostarczający czat online dostępny w Sklepie

nie ma miejsca

skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe

portale społecznościowe

nie ma miejsca

wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług lub produktów

podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Sklepie lub produktach i ich porównywanie

nie ma miejsca

nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania)

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

nie ma miejsca

 

 

 

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl